نویسنده = مهدی داوری دولت آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی دراندیشه‌ ابن میمون یهودی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 31-47

محمد علی اسماعیلی؛ رحمان عشریه؛ مهدی داوری دولت آبادی