نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد نظریه «رئالیسم مدل محور» استیون هاوکینگ

دوره 28، شماره 110، تیر 1398، صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه؛ مسلم زمانیان