نویسنده = ������ ������ �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. دلالت آیه «و تعیها أُذُن واعیة» بر امامت حضرت علی(ع) و پاسخ به شبهات ابن تیمیه

دوره 27، شماره 106، تیر 1397، صفحه 87-108

مهدی فرمانیان؛ رضا پور علی سرخه دیزج