نویسنده = قاسم محبی
تعداد مقالات: 2
1. حجیت اجماع در مسائل اعتقادی از دیدگاه امامیه

دوره 29، شماره 114، تیر 1399، صفحه 9-25

یحیی گوهری بخشایش؛ قاسم محبی؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی


2. بررسی شبهه تعارض آیات قرآنی درباره خلقت زمین و آسمان‌ها

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 69-106

قاسم محبی؛ عزالدین رضا نژاد