نویسنده = نرگس قاسمی فیروز آبادی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه عقل در اعتبار سنجی روایات از دیدگاه آیت الله سبحانی

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 65-86

نرگس قاسمی فیروز آبادی؛ محمدتقی دیاری بیدگلی