نویسنده = وکیلی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی