نویسنده = ������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبهه تعارض آیات قرآنی درباره خلقت زمین و آسمان‌ها

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 69-106

قاسم محبی؛ عزالدین رضا نژاد