نویسنده = جبرئیلی، محمدصفر
تعداد مقالات: 1
1. عدل الهی و اختلافات در آفرینش

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 37-63

محمدصفر جبرئیلی؛ سید کریم واعظ حسینی