نویسنده = حسینی زاده خضرآباد، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش متکلمان شیعه در بالندگی علم کلام در قرن چهارم و پنجم با محوریت مدرسه بغداد

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 105-129

سید علی حسینی زاده خضرآباد