نویسنده = محمدعلی وطن دوست
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی دلیل «رفعت مقام» ابن تیمیه درباره عصمت پیامبران

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 63-77

صفدر رجب زاده؛ محمدعلی وطن دوست؛ علیرضا کهنسال