نویسنده = محمد فرضی پوریان
تعداد مقالات: 2
1. ازدیاد علم امام معصوم از منظر روایات

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 79-90

محمد فرضی پوریان


2. بررسی منابع علم امام(ع) از منظر روایات

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 87-114

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محمد فرضی پوریان؛ سعید بخشی