نویسنده = علیزاده موسوی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 101-120

سید مهدی علیزاده موسوی