نویسنده = رضایی، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. نقش امامان معصوم در پیدایش و گسترش علم کلام

دوره 26، شماره 104، زمستان 1396، صفحه 49-82

رضا برنجکار؛ محمد جعفر رضایی