نویسنده = منظم، شکوه
تعداد مقالات: 1
1. نشانه‏های معاد جسمانی در عهد قدیم و عهد جدید

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 149-168

فروغ ‏السادات رحیم‏ پور؛ شکوه منظم