نویسنده = ������������ ���������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقد مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 29-59

ابوالفضل ساجدی؛ محمد حسین مختاری؛ سید محمود مرتضوی شاهرودی