نویسنده = مرتضوی شاهرودی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. نقد مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 29-59

ابوالفضل ساجدی؛ محمد حسین مختاری؛ سید محمود مرتضوی شاهرودی