نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. چیستی عقل در عقل‌گرایی معتزله

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 131-144

حمید ملک مکان؛ سید حسن طالقانی