نویسنده = حبیبی تبار، حسن
تعداد مقالات: 1
1. توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 41-57

حسن حبیبی تبار؛ محمد محسن مروجی طبسی