نویسنده = بهرامی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی


2. نقد جریان شناسی نوبختی در«فرق الشیعه»

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 109-128

رسول رضوی؛ علیرضا بهرامی