نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 149-173

ابوابفضل ساجدی؛ مهدی سرلک