نویسنده = سبحانی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. مؤمن‌الطاق و روش کلامی او

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 81-108

اکبر قوامی کرباسی؛ محمد تقی سبحانی