نویسنده = محمد رضایی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از منظر علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 95-107

محمد محمد رضایی؛ مریم شریف پور؛ سید علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


2. پاسخ ابن‏‏سینا به پارادوکس عنایت الهی و وجود شرّ در عالم

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 61-79

محمد محمد رضایی؛ حسین رهنمائی