نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 101-127

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی نجفی مقدم


2. اسلام و مدرنیته

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 125-140

عبدالحسین خسروپناه


3. معناشناسی گزاره‏های دینی

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه