نویسنده = علیرضا امامی میبدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد تقریرهای برهان حرکت

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 9-22

علی ربانی گلپایگانی؛ علیرضا امامی میبدی