نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 8
1. شیخ ابوالحسن اشعرى و بازنگرى در عقاید اهل حدیث

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 9-25

جعفر سبحانی


2. آیا کلام شیعى وامدار معتزله است؟!

دوره 23، شماره 89، فروردین 1393، صفحه 9-35

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی


3. ریشه‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

دوره 22، شماره 87، آذر 1392، صفحه 9-18

جعفر سبحانی


4. سلفى‏گرى دیرینه و نوین

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 7-26

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی


5. توحید صفاتی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 7-24

جعفر سبحانی


6. اسناد وجوب به خداوند در اندیشه قاضی سعید قمی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 25-43

جعفر سبحانی؛ سید محمد مهدی احمدی اصفهانی؛ محمد علی هروی


7. توحید عبادی

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 5-17

جعفر سبحانی


8. بخت و اتفاق

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 5-13

جعفر سبحانی