نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تعریف «نبی» از دیدگاه متکلّمان امامیه

دوره 24، شماره 96، دی 1394، صفحه 23-45

محمد صفر جبرئیلی؛ علی خانی