نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گسترۀ کاربرد قاعدۀ حکمت در مسائل کلامی

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 97-114

محمد صفر جبرئیلی؛ جعفر علی نقی