نویسنده = علی نقی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. گسترۀ کاربرد قاعدۀ حکمت در مسائل کلامی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 97-114

محمد صفر جبرئیلی؛ جعفر علی نقی