نویسنده = جبرئیلی، محمد صفر
تعداد مقالات: 3
1. گسترۀ کاربرد قاعدۀ حکمت در مسائل کلامی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 97-114

محمد صفر جبرئیلی؛ جعفر علی نقی


2. تحلیل تعریف «نبی» از دیدگاه متکلّمان امامیه

دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 23-45

محمد صفر جبرئیلی؛ علی خانی


3. ساختار کلام شیعی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 127-144

محمد صفر جبرئیلی