نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. برهان تمانع؛ برهانی استوار در راستای توحید خالقی و ربوبی

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 57-95

محمد ایزدی تبار


2. بررسی و نقد اندیشه ماتریدیه در صفت تکوین

دوره 23، شماره 89، فروردین 1393، صفحه 75-106

محمد ایزدی تبار