نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام کهانت به پیامبر اکرم و تبیین پاسخ زیربنایی قرآن کریم به آن

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 69-92

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی


2. واکاوی مقصود مشرکان از ایراد اتهام سحر به معجزات پیامبر اکرم(ص) و تبیین منشأ آن

دوره 24، شماره 96، دی 1394، صفحه 47-69

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی