نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگاه مکانیکی به جهان؛ بررسی تحلیلی و واکاوی پیامدها

دوره 25، شماره 97، فروردین 1395، صفحه 103-130

هادی فنائی نعمت سرا