نویسنده = توکلی مقدم، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دیدگاه علامه مجلسی و فیض کاشانی در آموزه اختیار

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 61-75

رضا برنجکار؛ ابراهیم توکلی مقدم