نویسنده = محمدرضا امامی نیا
تعداد مقالات: 3
1. تلازم بساطت و کامل بودن وجود؛ کاوشی نو در قاعده «بسیط الحقیقة کل الأشیاء»

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 123-140

محمدرضا امامی نیا؛ علیرضا فلاحی


2. تقریرهای سینوی برهان صدّیقین

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 9-40

محمدرضا امامی نیا


3. حقیقت قدرت الهی در کلام و فلسفه اسلامی

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 127-147

محمدرضا امامی نیا