نویسنده = احمد شجاعی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی در باره جفر و جامعه، دو منبع علم امام

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 77-98

احمد شجاعی؛ محمد فرضی پوریان


2. برهان هدایت و رابطه آن با برهان نظم و فطرت

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 9-24

احمد شجاعی


3. آفرینش اجباری و اختیار انسان

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 23-47

احمد شجاعی


4. انسان و خلافت الهی

دوره 23، شماره 90، تابستان 1393، صفحه 27-50

احمد شجاعی


5. عبادت و فلسفة خلقت

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 9-35

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ احمد شجاعی