نویسنده = شاکرین، حمیدرضا
تعداد مقالات: 3
1. اثبات امامت خاصه از طریق تواتر نصوص اسامی همه‌ی ائمه(ع)

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 53-68

هادی سلیمانی فر؛ حمیدرضا شاکرین


2. هاوکینگ و خودبسندگی جهان؛ بررسی و نقد

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 41-53

حمیدرضا شاکرین


3. دین و پیشرفت؛ ناساز یا همساز؟

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 107-127

حمیدرضا شاکرین