نویسنده = صادقی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 101-130

هادی صادقی؛ محمد اسعدی؛ محمد حسین مختاری