نویسنده = درستی مطلق، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و نقد دیدگاه کلامی، حِکمی و عرفانی قاضی سعید قمی در باره جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 81-99

مرجان درستی مطلق؛ موسی ملایری؛ محمد پارچه باف دولتی